Strafferett

Om strafferett

I løpet av en mangeårige karriere som forsvarsadvokat, har advokat Scheibler gjennom utførelsen av et betydelig antall forsvareroppdrag opparbeidet allsidig og bred erfaring i straffesaker i spennet fra enkle trafikk- og bøtesaker, økonomisk og økologisk kriminalitet til å forsvare mistenkte i alvorlige straffesaker som vold- og drapsaker.

Du har selv rett til å velge hvilken forsvarer du vil ha, og til å bytte forsvarer underveis i prosessen.

I de fleste straffesaker har den siktede krav på forsvarer betalt av det offentlige. Dette gjelder alltid ved varetektsfengsling og i de aller fleste saker etter at det er tatt ut tiltale for retten.

Dersom du er mistenkt i et straffbart forhold kan det være du har krav på gratis advokat allerede hvis politiet vil avhøre deg eller på annen måte tar kontakt med deg. Ta kontakt så avklarer vi dette for deg og bistår deg med å ivareta dine rettigheter.

Vil du ta en prat med oss om saken din?

Vi i Scheibler advokatfirma garanterer full dedikasjon og lojalitet i hver sak, og du skal alltid føle deg trygg på at dine interesser blir best mulig ivaretatt.