Odelsrett og allmenningsrett

Hva er odelsrett?

Odelsretten har lange og sterke tradisjoner i Norge. Reglene er imidlertid kompliserte, og fallgruvene er mange. I tillegg til lovreglene finnes det en omfattende rettspraksis som er retningsgivende. Det er derfor viktig å søke juridisk bistand. Advokat Scheibler har spesialkompetanse på dette området, og hadde blant annet odels- og almenningsrett som spesialfag allerede under studiet. Han har i årene etter dette reist landet rundt som advokat i et stort antall odelssaker, og herunder gjennom dommer til sine klienters fordel fastsatt og endret rettspraksis, og derved lovens anvendelsesområde.

Hva er allmenningsrett?

Allmenning er et område i utmark, gjerne skog- eller fjellstrekninger, der bestemte gårdsbruk i fellesskap har bruksrettigheter. Bruksrettighetene kalles allmenningsrett, og finnes i mange varianter. Det kan for eksempel være rett til trevirke, beiterett, seterrett med videre.

Vil du ta en prat med oss om saken din?

Vi i Scheibler advokatfirma garanterer full dedikasjon og lojalitet i hver sak, og du skal alltid føle deg trygg på at dine interesser blir best mulig ivaretatt.