Konkursrett

Hva er konkursrett?

Konkurs er et juridisk begrep. Ved en konkurs mister skyldner (den som skylder penger) retten til å bestemme over eiendelene sine. Eiendelene kan selges, slik at kreditorene (de man skylder penger) kan få dekket kravene sine. Både privatpersoner, aksjeselskaper og andre foretak kan gå konkurs.

Vi har bred erfaring innen konkursrett, og bistår blant annet med:

  • Oppdrag for tingretten som bostyrer ved konkurs
  • Gjeldsforhandlinger for virksomheter og privatpersoner, avtaler om gjeldsordning og akkordløsning samt rådgivning rundt refinansiering og restrukturering av virksomhet
  • Inndrivelse av pengekrav, sikring av verdier ved arrest og utlegg
  • Vurdering av panteheftelser og rådgivning i forkant av konkurs/oppbud
  • Utarbeidelse av konkursbegjæringer og oppbudsbegjæringer
  • Bistand til ansatte ved inndrivelse og konkursbegjæring mot arbeidsgiver
  • Vurdering av styreansvar

Vil du ta en prat med oss om saken din?

Vi i Scheibler advokatfirma garanterer full dedikasjon og lojalitet i hver sak, og du skal alltid føle deg trygg på at dine interesser blir best mulig ivaretatt.