Forvaltningsrett

Om forvaltningsrett

Advokat Scheibler har flereårig praksis som ansvarlig advokat, fast og i enkeltsaker, for kommuner og fylkeskommune på de fleste rettsområder. Vi har med dette bred erfaring fra offentlig sektor og er godt kjent med saksbehandlingsregler for forvaltningen. Dette er svært viktig ved søknadsprosesser mot det offentlige, ved vedtak truffet av forvaltningen og ellers i dialog med myndighetene.

  • Helse- og sosialrett
  • Skattesaker
  • Trygdesaker

Vil du ta en prat med oss om saken din?

Vi i Scheibler advokatfirma garanterer full dedikasjon og lojalitet i hver sak, og du skal alltid føle deg trygg på at dine interesser blir best mulig ivaretatt.