Erstatningsrett

Hva er erstatningsrett?

Har du blitt påført en personskade etter en ulykke eller på annet vis? Har noen påført din eiendom eller dine eiendeler skade? Er du i tvil om du har krav på erstatning som følge av et kontraktsbrudd?

Du har ofte krav på erstatning dersom du er påført skade eller tap. Ved tap forårsaket av ulykker inntruffet i trafikken eller på arbeid, ved feilbehandling av helsevesenet eller som følge av vold, vil du normalt ha krav på personskadeerstatning. Dersom du er påført en personskade som følge av at noen har vært uaktsomme (uforsiktige), har du ofte også krav på erstatning.

  • Pasientskade
  • Trafikkskade
  • Voldsoffer
  • Erstatning ved personskade
  • Yrkesskade
  • Tingskade
  • Bistandsoppdrag og erstatningssaker som springer ut av straffesaker

Vil du ta en prat med oss om saken din?

Vi i Scheibler advokatfirma garanterer full dedikasjon og lojalitet i hver sak, og du skal alltid føle deg trygg på at dine interesser blir best mulig ivaretatt.