Eiendomsrett

Hva er eiendomsrett?

Eier du en eiendom, kan det dukke opp rettslige spørsmål. Det kan være at du har kjøpt en eiendom som det viser seg at hadde en mangel, eller en eiendom du vil bygge på. Vær trygg og bruk advokat som kan dette. Vi har spesialkunnskap innen eiendomsrettslige spørsmål.

Eksempler på sakstyper innen eiendomsrett er:

 • Grensespørsmål
 • Naboforhold
 • Ekspropriasjon og skjønn
 • Byggesaker
 • Reguleringsmessige forhold
 • Utbyggingssaker
 • Tomtefeste
 • Erstatning
 • Utnyttelse av fast eiendom
 • Servitutter (rettigheter over annen persons eiendom)
 • Hevd
 • Jordskifte
 • Forurensning
 • Eiendomsskatt
 • Overdragelse av fast eiendom
 • Overdragelse av landbrukseiendom

Vil du ta en prat med oss om saken din?

Vi i Scheibler advokatfirma garanterer full dedikasjon og lojalitet i hver sak, og du skal alltid føle deg trygg på at dine interesser blir best mulig ivaretatt.