Bygg- og entrepriserett

Hva er bygg- og entrepriserett?

Entrepriseretten omhandler rettsforholdet mellom byggherre og entreprenør ved utførelse av bygge- og anleggsoppdrag. Fagområdet omfatter de privatrettslige problemstillinger som entreprisekontrakten reiser og har følgelig nær sammenheng med den alminnelige kontraktsretten.

Entrepriserett er et omfattende juridisk område – både på byggherre- og entreprenørsiden. Vi bistår med juridiske tjenester innenfor entrepriser – enten det er i den innledende kontraktsfasen, den etterfølgende gjennomføringsfasen eller avslutnings- og oppgjørsfasen.

I forbindelse med oppføring av bygg, er det mange regler og prosedyrer å forholde seg til – både som byggherre og som entreprenør. Vår juridiske bistand kan hjelpe deg med å forenkle disse prosessene.

Vi bistår både små og mellomstore bedrifter med blant annet:

  • Løpende veiledning og råd
  • Utforming av kontrakter
  • Kontraktsmøter
  • Forhandlinger
  • Oppgjør
  • Tvisteløsning

Vil du ta en prat med oss om saken din?

Vi i Scheibler advokatfirma garanterer full dedikasjon og lojalitet i hver sak, og du skal alltid føle deg trygg på at dine interesser blir best mulig ivaretatt.