Barnevernsrett

Hva er barnevernsrett?

Ingen barnevernssaker er like. Dette er et juridisk område som i særlig stor grad er preget av vonde følelser. Vi anbefaler deg å kontakte oss for advokatbistand hvis barnevernet oppretter sak. Som advokat kan vi være med deg i møter og hjelpe deg gjennom en vanskelig prosess. På den måten får du ivaretatt dine rettigheter best mulig under undersøkelsessaken og under en eventuell behandling i fylkesnemnda og domstolene.

Vil du ta en prat med oss om saken din?

Vi i Scheibler advokatfirma garanterer full dedikasjon og lojalitet i hver sak, og du skal alltid føle deg trygg på at dine interesser blir best mulig ivaretatt.