Arverett

Om arverett

Et dødsfall bringer med seg mange praktiske spørsmål og problemstillinger for de etterlatte. Vi har lang erfaring fra arbeid med mennesker i krevende situasjoner, og har god juridisk kompetanse innen arverett. Vi bistår med rådgivning og tvisteløsning knyttet til alle forhold innenfor arv og skifte.

Arv og dødsboskifte

Når en person dør, skal arv fordeles til de etterlatte. Dersom avdøde ikke har opprettet ett testament vil arven etter avdøde fordeles etter arverekkefølgen i arveloven.

Er du etterlatt og lurer på hva du får i arv? Hvem som arver? Og hvordan arven skal fordeles? Vi har meget god kunnskap på arv og arverettslige spørsmål.

Alle familierettslige problemstillinger må håndteres individuelt og på riktig måte for å nå frem, også ved spørsmål og tvister knyttet til arv. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

Testament

Arveloven gir i utgangspunktet full angivelse på fordelingen av arven etter en persons død. I mange tilfeller vil det dermed ikke være nødvendig å opprette et testament for å sikre en fornuftig fordeling av sin formue etter ens død.

Dersom du ønsker en annen fordeling enn det lovens regler gir anvisning på, må du opprette et testament. Arveloven oppstiller regler om formkrav til testament og regler om hvordan et testament skal tolkes. Arveloven setter også enkelte begrensninger for testasjonsfriheten.

Hvis du er usikker på hvordan du kan fordele arven i et testament, om formkravene i ditt testament er oppfylt, om ordlyden er tilstrekkelig klar, eller er usikker på om arven bør fordeles som livs- eller dødsdisposisjon, kan det ofte lønne seg å konsultere en advokat før testamentet utarbeides.

Vil du ta en prat med oss om saken din?

Vi i Scheibler advokatfirma garanterer full dedikasjon og lojalitet i hver sak, og du skal alltid føle deg trygg på at dine interesser blir best mulig ivaretatt.