Arbeidsrett

Hva er arbeidsrett?

Arbeidsrett er en vanlig fellesbetegnelse på arbeidslivets regelverk. Arbeidsretten deles vanligvis opp i to deler; den individuelle del, som er reglene som gjelder den enkelte arbeidstaker og dennes forhold til sin arbeidsgiver, og den kollektive del som dreier seg om reglene om tariffavtaler, hvem som er bundet av dem, og tolkningen av slike avtaler.

Vi har god juridisk kompetanse innen arbeidsrettslige spørsmål og problemstillinger knyttet til blant annet:

  • ansettelse
  • permittering
  • oppsigelse
  • avskjed
  • illojalitet
  • konkurranseklausuler
  • virksomhetsoverdragelse
  • arbeidsleie

Vil du ta en prat med oss om saken din?

Vi i Scheibler advokatfirma garanterer full dedikasjon og lojalitet i hver sak, og du skal alltid føle deg trygg på at dine interesser blir best mulig ivaretatt.